Generalforsamling 2019

februar 8, 2019 cityloberne.dk

Generalforsamling 2019

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2019

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Cityløberne, 

DGI Storkøbenhavn, Vester Voldgade 100, 1552 København V

Tirsdag den 5. marts 2019, kl. 1830

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. Forelæggelse af regnskab og budget

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. a) valg af bestyrelse I henhold til § 5

    b) valg af 1-2 suppleanter

7. a) valg af 2 revisorer

    b) valg af revisorsuppleant

8. Eventuelt