Indkaldelse til Cityløbernes Generalforsamling 2020

januar 4, 2020 cityloberne.dk

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Cityløberne

 Anni Wredstrøm, Dannebrogsgade 46C, 4., 1660 København V

Tirsdag den 10. marts 2020, kl. 18:00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. Forelæggelse af regnskab og budget

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. a) valg af bestyrelse I henhold til § 5

    b) valg af 1-2 suppleanter

7. a) valg af 2 revisorer

    b) valg af revisorsuppleant

8. Eventuelt